Brep > json > brep

Hello , I am in grasshopper doing some test so I can replicate the behaviour in code.
So I am able to convert a brep to a json which looks like this

{
“type”: “Brep”,
“rawData”: “{“version”:10000,“archive3dm”:60,“opennurbs”:-1943507947,“data”:”+n8CAMgvAAAAAAAA+/8CABQAAAAAAAAAQ8Jv8CqjCEad2KfSxM4qNij+rDr8/wIAkC8AAAAAAAAzAIAAQKENAAAAAAAAEBgAAAABAAAA+n8CAIEAAAAAAAAA+/8CABQAAAAAAAAA29TXTkfp0xG/5QAQgwEi8PSb6SP8/wIASQAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAIAAACL+jLm/38CgAAAAAAAAAAAAQAAAPp/AgCBAAAAAAAAAPv/AgAUAAAAAAAAANvU105H6dMRv+UAEIMBIvD0m+kj/P8CAEkAAAAAAAAAEAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEACAAAAT+VTOf9/AoAAAAAAAAAAAAEAAAD6fwIAgQAAAAAAAAD7/wIAFAAAAAAAAADb1NdOR+nTEb/lABCDASLw9JvpI/z/AgBJAAAAAAAAABAAAAAAAAAAQAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAgAAAGnvfAb/fwKAAAAAAAAAAAABAAAA+n8CAIEAAAAAAAAA+/8CABQAAAAAAAAA29TXTkfp0xG/5QAQgwEi8PSb6SP8/wIASQAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAIAAACt8B3Z/38CgAAAAAAAAAAAAQAAAPp/AgCBAAAAAAAAAPv/AgAUAAAAAAAAANvU105H6dMRv+UAEIMBIvD0m+kj/P8CAEkAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEACAAAAi/oy5v9/AoAAAAAAAAAAAAEAAAD6fwIAgQAAAAAAAAD7/wIAFAAAAAAAAADb1NdOR+nTEb/lABCDASLw9JvpI/z/AgBJAAAAAAAAABAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAgAAAE/lUzn/fwKAAAAAAAAAAAABAAAA+n8CAIEAAAAAAAAA+/8CABQAAAAAAAAA29TXTkfp0xG/5QAQgwEi8PSb6SP8/wIASQAAAAAAAAAQAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAIAAABp73wG/38CgAAAAAAAAAAAAQAAAPp/AgCBAAAAAAAAAPv/AgAUAAAAAAAAANvU105H6dMRv+UAEIMBIvD0m+kj/P8CAEkAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEACAAAArfAd2f9/AoAAAAAAAAAAAAEAAAD6fwIAgQAAAAAAAAD7/wIAFAAAAAAAAADb1NdOR+nTEb/lABCDASLw9JvpI/z/AgBJAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAgAAAIv6Mub/fwKAAAAAAAAAAAABAAAA+n8CAIEAAAAAAAAA+/8CABQAAAAAAAAA29TXTkfp0xG/5QAQgwEi8PSb6SP8/wIASQAAAAAAAAAQAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAIAAABP5VM5/38CgAAAAAAAAAAAAQAAAPp/AgCBAAAAAAAAAPv/AgAUAAAAAAAAANvU105H6dMRv+UAEIMBIvD0m+kj/P8CAEkAAAAAAAAAEAAAAAAAAABAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEACAAAAae98Bv9/AoAAAAAAAAAAAAEAAAD6fwIAgQAAAAAAAAD7/wIAFAAAAAAAAADb1NdOR+nTEb/lABCDASLw9JvpI/z/AgBJAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAgAAAK3wHdn/fwKAAAAAAAAAAAABAAAA+n8CAIEAAAAAAAAA+/8CABQAAAAAAAAA29TXTkfp0xG/5QAQgwEi8PSb6SP8/wIASQAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAIAAACL+jLm/38CgAAAAAAAAAAAAQAAAPp/AgCBAAAAAAAAAPv/AgAUAAAAAAAAANvU105H6dMRv+UAEIMBIvD0m+kj/P8CAEkAAAAAAAAAEAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEACAAAAT+VTOf9/AoAAAAAAAAAAAAEAAAD6fwIAgQAAAAAAAAD7/wIAFAAAAAAAAADb1NdOR+nTEb/lABCDASLw9JvpI/z/AgBJAAAAAAAAABAAAAAAAAAAQAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAgAAAGnvfAb/fwKAAAAAAAAAAAABAAAA+n8CAIEAAAAAAAAA+/8CABQAAAAAAAAA29TXTkfp0xG/5QAQgwEi8PSb6SP8/wIASQAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAIAAACt8B3Z/38CgAAAAAAAAAAAAQAAAPp/AgCBAAAAAAAAAPv/AgAUAAAAAAAAANvU105H6dMRv+UAEIMBIvD0m+kj/P8CAEkAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEACAAAAi/oy5v9/AoAAAAAAAAAAAAEAAAD6fwIAgQAAAAAAAAD7/wIAFAAAAAAAAADb1NdOR+nTEb/lABCDASLw9JvpI/z/AgBJAAAAAAAAABAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAgAAAE/lUzn/fwKAAAAAAAAAAAABAAAA+n8CAIEAAAAAAAAA+/8CABQAAAAAAAAA29TXTkfp0xG/5QAQgwEi8PSb6SP8/wIASQAAAAAAAAAQAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAIAAABp73wG/38CgAAAAAAAAAAAAQAAAPp/AgCBAAAAAAAAAPv/AgAUAAAAAAAAANvU105H6dMRv+UAEIMBIvD0m+kj/P8CAEkAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEACAAAArfAd2f9/AoAAAAAAAAAAAAEAAAD6fwIAgQAAAAAAAAD7/wIAFAAAAAAAAADb1NdOR+nTEb/lABCDASLw9JvpI/z/AgBJAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAgAAAIv6Mub/fwKAAAAAAAAAAAABAAAA+n8CAIEAAAAAAAAA+/8CABQAAAAAAAAA29TXTkfp0xG/5QAQgwEi8PSb6SP8/wIASQAAAAAAAAAQAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAIAAABP5VM5/38CgAAAAAAAAAAAAQAAAPp/AgCBAAAAAAAAAPv/AgAUAAAAAAAAANvU105H6dMRv+UAEIMBIvD0m+kj/P8CAEkAAAAAAAAAEAAAAAAAAABAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEACAAAAae98Bv9/AoAAAAAAAAAAAAEAAAD6fwIAgQAAAAAAAAD7/wIAFAAAAAAAAADb1NdOR+nTEb/lABCDASLw9JvpI/z/AgBJAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAgAAAK3wHdn/fwKAAAAAAAAAAAAhTOnUAIAAQNUGAAAAAAAAEAwAAAABAAAA+n8CAIEAAAAAAAAA+/8CABQAAAAAAAAA29TXTkfp0xG/5QAQgwEi8PSb6SP8/wIASQAAAAAAAAAQAAAAAAAA8L8AAAAAAADwvwAAAAAAAPC/AAAAAAAA8D8AAAAAAADwvwAAAAAAAPC/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAMAAACTalpF/38CgAAAAAAAAAAAAQAAAPp/AgCBAAAAAAAAAPv/AgAUAAAAAAAAANvU105H6dMRv+UAEIMBIvD0m+kj/P8CAEkAAAAAAAAAEAAAAAAAAPA/AAAAAAAA8L8AAAAAAADwvwAAAAAAAPA/AAAAAAAA8D8AAAAAAADwvwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEADAAAAWlPpIP9/AoAAAAAAAAAAAAEAAAD6fwIAgQAAAAAAAAD7/wIAFAAAAAAAAADb1NdOR+nTEb/lABCDASLw9JvpI/z/AgBJAAAAAAAAABAAAAAAAADwPwAAAAAAAPA/AAAAAAAA8L8AAAAAAADwvwAAAAAAAPA/AAAAAAAA8L8AAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAwAAABZHt17/fwKAAAAAAAAAAAABAAAA+n8CAIEAAAAAAAAA+/8CABQAAAAAAAAA29TXTkfp0xG/5QAQgwEi8PSb6SP8/wIASQAAAAAAAAAQAAAAAAAA8L8AAAAAAADwPwAAAAAAAPC/AAAAAAAA8L8AAAAAAADwvwAAAAAAAPC/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAMAAADffgQ7/38CgAAAAAAAAAAAAQAAAPp/AgCBAAAAAAAAAPv/AgAUAAAAAAAAANvU105H6dMRv+UAEIMBIvD0m+kj/P8CAEkAAAAAAAAAEAAAAAAAAPC/AAAAAAAA8L8AAAAAAADwPwAAAAAAAPA/AAAAAAAA8L8AAAAAAADwPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEADAAAAAev9Yv9/AoAAAAAAAAAAAAEAAAD6fwIAgQAAAAAAAAD7/wIAFAAAAAAAAADb1NdOR+nTEb/lABCDASLw9JvpI/z/AgBJAAAAAAAAABAAAAAAAADwPwAAAAAAAPC/AAAAAAAA8D8AAAAAAADwPwAAAAAAAPA/AAAAAAAA8D8AAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAwAAAMjSTgf/fwKAAAAAAAAAAAABAAAA+n8CAIEAAAAAAAAA+/8CABQAAAAAAAAA29TXTkfp0xG/5QAQgwEi8PSb6SP8/wIASQAAAAAAAAAQAAAAAAAA8D8AAAAAAADwPwAAAAAAAPA/AAAAAAAA8L8AAAAAAADwPwAAAAAAAPA/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAMAAACExhB5/38CgAAAAAAAAAAAAQAAAPp/AgCBAAAAAAAAAPv/AgAUAAAAAAAAANvU105H6dMRv+UAEIMBIvD0m+kj/P8CAEkAAAAAAAAAEAAAAAAAAPC/AAAAAAAA8D8AAAAAAADwPwAAAAAAAPC/AAAAAAAA8L8AAAAAAADwPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEADAAAATf+jHP9/AoAAAAAAAAAAAAEAAAD6fwIAgQAAAAAAAAD7/wIAFAAAAAAAAADb1NdOR+nTEb/lABCDASLw9JvpI/z/AgBJAAAAAAAAABAAAAAAAADwvwAAAAAAAPC/AAAAAAAA8L8AAAAAAADwvwAAAAAAAPC/AAAAAAAA8D8AAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAwAAAFoe6dD/fwKAAAAAAAAAAAABAAAA+n8CAIEAAAAAAAAA+/8CABQAAAAAAAAA29TXTkfp0xG/5QAQgwEi8PSb6SP8/wIASQAAAAAAAAAQAAAAAAAA8D8AAAAAAADwvwAAAAAAAPC/AAAAAAAA8D8AAAAAAADwvwAAAAAAAPA/AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAMAAABXszj//38CgAAAAAAAAAAAAQAAAPp/AgCBAAAAAAAAAPv/AgAUAAAAAAAAANvU105H6dMRv+UAEIMBIvD0m+kj/P8CAEkAAAAAAAAAEAAAAAAAAPA/AAAAAAAA8D8AAAAAAADwvwAAAAAAAPA/AAAAAAAA8D8AAAAAAADwPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEADAAAA3zMEy/9/AoAAAAAAAAAAAAEAAAD6fwIAgQAAAAAAAAD7/wIAFAAAAAAAAADb1NdOR+nTEb/lABCDASLw9JvpI/z/AgBJAAAAAAAAABAAAAAAAADwvwAAAAAAAPA/AAAAAAAA8L8AAAAAAADwvwAAAAAAAPA/AAAAAAAA8D8AAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAwAAANKe1eT/fwKAAAAAAAAAAAA6/nxlAIAAQP8GAAAAAAAAEAYAAAABAAAA+n8CABkBAAAAAAAA+/8CABQAAAAAAAAAF8hgR+ML1BG//gAQgwEi8Ksojr78/wIA4QAAAAAAAAAQAwAAAAAAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwvwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABABAAAAAAAAAAAAPC/AAAAAAAA8L8AAAAAAADwvwAAAAAAAPC/AAAAAAAA8L8AAAAAAADwPwAAAAAAAPA/AAAAAAAA8L8AAAAAAADwvwAAAAAAAPA/AAAAAAAA8L8AAAAAAADwP4+JVb7/fwKAAAAAAAAAAAABAAAA+n8CABkBAAAAAAAA+/8CABQAAAAAAAAAF8hgR+ML1BG//gAQgwEi8Ksojr78/wIA4QAAAAAAAAAQAwAAAAAAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwvwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABABAAAAAAAAAAAAPA/AAAAAAAA8L8AAAAAAADwvwAAAAAAAPA/AAAAAAAA8L8AAAAAAADwPwAAAAAAAPA/AAAAAAAA8D8AAAAAAADwvwAAAAAAAPA/AAAAAAAA8D8AAAAAAADwP9O5lcz/fwKAAAAAAAAAAAABAAAA+n8CABkBAAAAAAAA+/8CABQAAAAAAAAAF8hgR+ML1BG//gAQgwEi8Ksojr78/wIA4QAAAAAAAAAQAwAAAAAAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwvwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABABAAAAAAAAAAAAPA/AAAAAAAA8D8AAAAAAADwvwAAAAAAAPA/AAAAAAAA8D8AAAAAAADwPwAAAAAAAPC/AAAAAAAA8D8AAAAAAADwvwAAAAAAAPC/AAAAAAAA8D8AAAAAAADwP9n92sz/fwKAAAAAAAAAAAABAAAA+n8CABkBAAAAAAAA+/8CABQAAAAAAAAAF8hgR+ML1BG//gAQgwEi8Ksojr78/wIA4QAAAAAAAAAQAwAAAAAAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwvwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABABAAAAAAAAAAAAPC/AAAAAAAA8D8AAAAAAADwvwAAAAAAAPC/AAAAAAAA8D8AAAAAAADwPwAAAAAAAPC/AAAAAAAA8L8AAAAAAADwvwAAAAAAAPC/AAAAAAAA8L8AAAAAAADwP4XNGr7/fwKAAAAAAAAAAAABAAAA+n8CABkBAAAAAAAA+/8CABQAAAAAAAAAF8hgR+ML1BG//gAQgwEi8Ksojr78/wIA4QAAAAAAAAAQAwAAAAAAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwvwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABABAAAAAAAAAAAAPC/AAAAAAAA8L8AAAAAAADwvwAAAAAAAPA/AAAAAAAA8L8AAAAAAADwvwAAAAAAAPC/AAAAAAAA8D8AAAAAAADwvwAAAAAAAPA/AAAAAAAA8D8AAAAAAADwv7IhtUP/fwKAAAAAAAAAAAABAAAA+n8CABkBAAAAAAAA+/8CABQAAAAAAAAAF8hgR+ML1BG//gAQgwEi8Ksojr78/wIA4QAAAAAAAAAQAwAAAAAAAAACAAAAAgAAAAIAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwPwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADwvwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABABAAAAAAAAAAAAPC/AAAAAAAA8L8AAAAAAADwPwAAAAAAAPC/AAAAAAAA8D8AAAAAAADwPwAAAAAAAPA/AAAAAAAA8L8AAAAAAADwPwAAAAAAAPA/AAAAAAAA8D8AAAAAAADwP3IbXcH/fwKAAAAAAAAAAAAJorktAIAAQKkBAAAAAAAAEAgAAAAAAAAAAAAAAAAA8L8AAAAAAADwvwAAAAAAAPC/AwAAAAAAAAADAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAPA/AAAAAAAA8L8AAAAAAADwvwMAAAAAAAAAAQAAAAkAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAAAAADwPwAAAAAAAPA/AAAAAAAA8L8DAAAAAQAAAAIAAAAKAAAAAAAAAAAAAAADAAAAAAAAAAAA8L8AAAAAAADwPwAAAAAAAPC/AwAAAAIAAAADAAAACwAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAPC/AAAAAAAA8L8AAAAAAADwPwMAAAAEAAAABwAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAUAAAAAAAAAAADwPwAAAAAAAPC/AAAAAAAA8D8DAAAABAAAAAUAAAAJAAAAAAAAAAAAAAAGAAAAAAAAAAAA8D8AAAAAAADwPwAAAAAAAPA/AwAAAAUAAAAGAAAACgAAAAAAAAAAAAAABwAAAAAAAAAAAPC/AAAAAAAA8D8AAAAAAADwPwMAAAAGAAAABwAAAAsAAAAAAAAAAAAAAE887KwAgABAaQMAAAAAAAAQDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAQAAAAIAAAAAAAAAEwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAEAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEABAAAAAgAAAAIAAAAEAAAAEgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAIAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEACAAAAAwAAAAIAAAAIAAAAEQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAMAAAADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEADAAAAAAAAAAIAAAAMAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAQAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAEAAAABQAAAAIAAAACAAAAFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAUAAAAFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAFAAAABgAAAAIAAAAGAAAAFQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAYAAAAGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAGAAAABwAAAAIAAAAKAAAAFgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAcAAAAHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAHAAAABAAAAAIAAAAOAAAAFwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAgAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAABAAAAAIAAAADAAAADQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAkAAAAJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEABAAAABQAAAAIAAAABAAAABwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAoAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEACAAAABgAAAAIAAAAFAAAACwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAsAAAALAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEADAAAABwAAAAIAAAAJAAAADwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQLsEIOwAgABAaQwAAAAAAAAQGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAACAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA0h0znr345f/SHTOevfjl/wEAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAkAAAABAAAABQAAAAAAAAACAAAABQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA0h0znr345f/SHTOevfjl/wIAAAACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAQAAAAFAAAABAAAAAEAAAACAAAABgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA0h0znr345f/SHTOevfjl/wMAAAADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAgAAAAEAAAAAAAAAAEAAAACAAAAAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA0h0znr345f/SHTOevfjl/wQAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAEAAAABAAAAAgAAAAAAAAACAAAABAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA0h0znr345f/SHTOevfjl/wUAAAAFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAoAAAACAAAABgAAAAAAAAACAAAABQAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA0h0znr345f/SHTOevfjl/wYAAAAGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAUAAAAGAAAABQAAAAEAAAACAAAABgAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA0h0znr345f/SHTOevfjl/wcAAAAHAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAkAAAAFAAAAAQAAAAEAAAACAAAAAwAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA0h0znr345f/SHTOevfjl/wgAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAIAAAACAAAAAwAAAAAAAAACAAAABAAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA0h0znr345f/SHTOevfjl/wkAAAAJAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAsAAAADAAAABwAAAAAAAAACAAAABQAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA0h0znr345f/SHTOevfjl/woAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAYAAAAHAAAABgAAAAEAAAACAAAABgAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA0h0znr345f/SHTOevfjl/wsAAAALAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAoAAAAGAAAAAgAAAAEAAAACAAAAAwAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA0h0znr345f/SHTOevfjl/wwAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAMAAAADAAAAAAAAAAAAAAACAAAABAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA0h0znr345f/SHTOevfjl/w0AAAANAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAgAAAAAAAAABAAAAAAAAAACAAAABQAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA0h0znr345f/SHTOevfjl/w4AAAAOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAcAAAAEAAAABwAAAAEAAAACAAAABgAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA0h0znr345f/SHTOevfjl/w8AAAAPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAsAAAAHAAAAAwAAAAEAAAACAAAAAwAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA0h0znr345f/SHTOevfjl/xAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAMAAAAAAAAAAwAAAAEAAAACAAAABAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA0h0znr345f/SHTOevfjl/xEAAAARAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAIAAAADAAAAAgAAAAEAAAACAAAABQAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA0h0znr345f/SHTOevfjl/xIAAAASAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAEAAAACAAAAAQAAAAEAAAACAAAABgAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA0h0znr345f/SHTOevfjl/xMAAAATAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAABAAAAAAAAAAEAAAACAAAAAwAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA0h0znr345f/SHTOevfjl/xQAAAAUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAQAAAAEAAAABQAAAAAAAAACAAAABAAAAAUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA0h0znr345f/SHTOevfjl/xUAAAAVAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAUAAAAFAAAABgAAAAAAAAACAAAABQAAAAUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA0h0znr345f/SHTOevfjl/xYAAAAWAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAYAAAAGAAAABwAAAAAAAAACAAAABgAAAAUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA0h0znr345f/SHTOevfjl/xcAAAAXAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAcAAAAHAAAABAAAAAAAAAACAAAAAwAAAAUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA0h0znr345f/SHTOevfjl/2qkUKUAgABAyQAAAAAAAAAQBgAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAEAAAACAAAAAwAAAAEAAAAAAAAAAQAAAAQAAAAEAAAABQAAAAYAAAAHAAAAAQAAAAEAAAACAAAABAAAAAgAAAAJAAAACgAAAAsAAAABAAAAAgAAAAMAAAAEAAAADAAAAA0AAAAOAAAADwAAAAEAAAADAAAABAAAAAQAAAAQAAAAEQAAABIAAAATAAAAAQAAAAQAAAAFAAAABAAAABQAAAAVAAAAFgAAABcAAAABAAAABQAAAOqeFBEAgABA+QAAAAAAAAARBgAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAIAAAABAAAAAgAAAAIAAAAAAAAAAAAAAAMAAAABAAAAAwAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAQAAAABAAAABAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAUAAAABAAAABQAAAAUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPRdKpAAAAAAAADwvwAAAAAAAPC/AAAAAAAA8L8AAAAAAADwPwAAAAAAAPA/AAAAAAAA8D8AgABACgAAAAAAAAAAAAAAAACjocKxAIAAQAoAAAAAAAAAAAAAAAAAo6HCsQAAAAAAgABADQAAAAAAAAABAAAAAQAAAABdKRLM2TkUp/9/AoAAAAAAAAAAAA=="}",
“provenance”: “Rhino”,
“displayValue”: {
“type”: “Mesh”,
“vertices”: [
-1.0,
-1.0,
-1.0,
-1.0,
-1.0,
1.0,
1.0,
-1.0,
-1.0,
1.0,
-1.0,
1.0,
1.0,
-1.0,
-1.0,
1.0,
-1.0,
1.0,
1.0,
1.0,
-1.0,
1.0,
1.0,
1.0,
1.0,
1.0,
-1.0,
1.0,
1.0,
1.0,
-1.0,
1.0,
-1.0,
-1.0,
1.0,
1.0,
-1.0,
1.0,
-1.0,
-1.0,
1.0,
1.0,
-1.0,
-1.0,
-1.0,
-1.0,
-1.0,
1.0,
-1.0,
-1.0,
-1.0,
1.0,
-1.0,
-1.0,
-1.0,
1.0,
-1.0,
1.0,
1.0,
-1.0,
-1.0,
-1.0,
1.0,
-1.0,
1.0,
1.0,
1.0,
-1.0,
1.0,
1.0,
1.0,
1.0
],
“faces”: [
1,
1,
0,
2,
3,
1,
5,
4,
6,
7,
1,
9,
8,
10,
11,
1,
13,
12,
14,
15,
1,
17,
16,
18,
19,
1,
21,
20,
22,
23
],
“colors”: [],
“hash”: “9b55eeb58161e3c1f3ba45cba6e38aec”
},
“hash”: “67cea45a9e9bff3764d62d928462c802”
}

Then I have been trying different components combinations to try change it back to a brep, without much luck. Which component combinations are you using to achieve this?

I see that I need to unpack the dictionary and feed it to the speckleBrep component , inputs “rawData”, “provenance”, and “displayvalue”. deserialising doesnt work as I had expected…

Cheers

Hello @yun.sung! Welcome to speckle forum - hope it’s going to be a useful stay :slight_smile:

It would help if you could post a screenshot of what you’re doing - it seems like you’re using the schema builder component, no? Theoretically, for native geometry types you shouldn’t need to use it.

Here’s converting a brep to speckle and back again:

You mention you’re doing this in code somewhere somehow, that would also be helpful to see to figure out what’s going on!

Hi @dimitrie , Thank you for your quick response! I was thinking of using the S output of the serialiser, because i need to use the json_string, as its more useful for third party API and persistence. I just cant find a way to deserialise the json_string back to brep using GH components.

The code implementation basically calls the same functions from the specklecore/geometry/conversions dlls. I found they work as expected.

Here are some sample code for brep to json_string:

from SpeckleCoreGeometryRhino.Conversions import ToSpeckle
from SpeckleCore import SpeckleObject
brep_speckle = ToSpeckle(B)
brep_speckle_json = SpeckleObject.ToJson(brep_speckle)
brep_speckle_json_string = json.dumps(brep_speckle_json)
S = brep_speckle_json_string

Here is sample code for json_string back to brep:

from SpeckleCoreGeometryClasses import SpeckleBrep, SpeckleMesh
from SpeckleCoreGeometryRhino.Conversions import ToNative, ToSpeckle
from SpeckleCore import SpeckleObject, SpeckleAbstract
brep_speckle_json_string = json.loads(S)
brep_speckle = SpeckleObject.FromJson(brep_speckle_json_string)
brep = ToNative(brep_speckle)
B = brep

I see… actually there’s no way to do that at the moment i’m afraid, without some potential hacking (I would try in a c# script to call JsonConvert.Deserialize<SpeckleBrep>(your_json_string);, including all the required references of course - core, geometry kit and newtonsoft.

I’ve added an issue & logged it in our roadmap: Roadmap · GitHub

Hello @dimitrie , seems the py code above works for me… (with referencing a few speckle DLL of course) And I have verified it because the geometry deserialised and appears in rhino. Would you like me to send over my example GH script?

If it’s not a problem, yes, as the issue is linked to this discussion, so it will help!

I have emailed your arup account with a link.